FUNDUSZE UNIJNE

-specjalizacje-

Kancelaria MKK zapewnia pomoc prawną w zakresie pomocy publicznej oraz pozyskiwania środków i funduszy Unii Europejskiej i zarządzania projektami związanymi z dotacjami.

Oferta Kancelarii MKK jest skierowana zarówno do potencjalnych, jak i aktualnych beneficjentów pomocy unijnej, bez względu na źródło dofinansowania oraz instytucji zarządzających i sprawujących nadzór nad wdrażaniem poszczególnych projektów.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w całym procesie ubiegania się o uzyskanie dofinansowania, w szczególności świadcząc następujące usługi:

– ustalanie statusu MSP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo)

– optymalizacja struktury grupy powiązanych podmiotów starających się o dofinansowanie, w tym zakładanie nowych podmiotów i spółek kapitałowych, negocjacje z inwestorami – w porozumieniu z doradcami podatkowymi,

– doradztwo prawne na etapie składania wniosku o dofinansowanie,

– sporządzanie środków ochrony prawnej (protesty, odwołania i skargi) w razie negatywnych decyzji instytucji finansujących,

– analiza i negocjacje umów o dofinansowanie,

– doradztwo prawne na etapie wdrażania projektu i wydatkowania środków (sporządzanie umów z zakresu ochrony własności intelektualnej, wewnętrznych regulaminów, uchwał organów spółek).

OPIEKUN SPECJALIZACJI W NASZEJ KANCELARII

 

Nina BARAN