Skip to content

ZESPÓŁ ZŁOŻONY Z INDYWIDUALNOŚCI

Szymon GULCZYŃSKI

RADCA PRAWNY

Radca prawny Szymon Gulczyński jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza Poznaniu obronił pracę magisterską z zakresu majątkowej ochrony dóbr osobistych. Studiował także na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest członkiem rady nadzorczej spółki komunalnej zajmującej się budownictwem społecznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał, współpracując przy obsłudze jednej z czołowych polskich uczelni technicznych, m.in. uczestnicząc w przygotowaniu postępowań przetargowych, a także ich późniejszej realizacji w zakresie zarówno inwestycji budowlanych, jak i nowych technologii. Obsługując jednostki sektora finansów publicznych, zajmował się także szeroko rozumianym prawem oświatowym na szczeblu gminnym i powiatowym oraz prawem szkolnictwa wyższego. Szymon Gulczyński z sukcesami prowadził sprawy z zakresu naruszeń dyscypliny finansów publicznych. W ramach swojej praktyki zajmuje się także obsługą stowarzyszeń i spółdzielni.

Mecenas Szymon Gulczyński w praktyce zawodowej koncentruje się na prawie administracyjnym, w tym prawie budowlanym i prawie oświatowym, prawie zamówień publicznych, ale także na prawie cywilnym i prawie transportowym.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

WARSZAWA

ul. Wspólna 70

00-687 Warszawa

warszawa@mkpartner.com.pl

POZNAŃ

ul. Palacza 144, 60-279 Poznań

+48 798 607 482

poznan@mkpartner.com.pl

BERLIN

Dietzgenstraße 85

13156 Berlin

berlin@mkpartner.com.pl