SUKCESJA W FIRMIE

-specjalizacje-

Kancelaria MKK w portfolio Klientów posiada wiele firm rodzinnych. Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest kwestia sukcesji. Form sukcesji, jej zakresu i pomysłów na nią może być bardzo wiele. Odpowiadamy na potrzeby naszych Klientów, a świadcząc pomoc prawną w zakresie sukcesji działamy lub rekomendujemy takie działania, aby ich w ramach doprowadzić do maksymalnie bezpiecznego przekazania majątku, władzy i wiedzy w firmie pomiędzy pokoleniami.

Przygotowując plan sukcesji, często we współpracy z doradcami podatkowymi, zwracamy uwagę przede wszystkim na kwestie bezpiecznego wycofania się danej osoby lub osób z prowadzenia biznesu, z równoległym zabezpieczeniem firmy oraz rodziny.

Wiele nowych możliwości dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą daje ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Nie odpowiada ona jednak nadal na wszystkie potrzeby naszych klientów związane z tematem sukcesji.

Zdajemy sobie sprawę jak delikatny może być temat sukcesji w firmach rodzinnych. Sprawy wymagają niejednokrotnie ponadprzeciętnego zaangażowania. Niezrozumienie specyfiki branży, potrzeb Klienta i jego relacji rodzinnych, może bowiem skutkować niepotrzebnymi konfliktami rodzinnymi, których można uniknąć. Istotnym aspektem procesu sukcesji jest proces komunikacji, wyjaśnienie i dyskusja z zainteresowanymi członkami rodziny na temat wszelkich aspektów istotnych przy wypracowaniu indywidualnego, optymalnego planu sukcesji firmy rodzinnej. Zawsze podkreślamy, że sukcesja w firmach rodzinnych to niejednokrotnie proces długotrwały, wieloetapowy i wieloaspektowy nierzadko wykraczający poza ramy obsługi prawnej.

W ramach obsługi prawnej sukcesji firm świadczymy w szczególności następujące usługi:

– Pomagamy dobrać strategię planowanego procesu sukcesji oraz przygotować firmę i członków rodziny uczestniczących w przekształceniu na planowane zmiany,

– Wdrażamy przyjęte koncepcje w porozumieniu z doradcami podatkowymi i finansowymi,

– dokonujemy przekształceń, podziałów, połączeń spółek,

– negocjujemy i dokonujemy zmiany w umowach spółek oraz umowach inwestycyjnych,

– negocjujemy, analizujemy i przygotowujemy kompleksową dokumentację związaną z sukcesją, m. in. umowy sprzedaży, darowizny, pełnomocnictwa, porozumienia wspólników oraz aktualnych i potencjalnych spadkobierców, testamenty członków rodziny oraz umowy o spadek;

– prowadzenie wszelkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z sukcesją.

OPIEKUN SPECJALIZACJI W NASZEJ KANCELARII