PRAWO BUDOWLANE, NIERUCHOMOŚCI, PROCES INWESTYCYJNY

-specjalizacje-

Jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii Meissner Kozioł Kaczmarek & Partner jest kompleksowa obsługa spraw dotyczących szeroko pojętych nieruchomości a także prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego. Doradzamy uczestnikom procesu inwestycyjnego począwszy od etapu negocjowania i ustalania warunków poszczególnych umów, aż do momentu ich rozliczenia. Wspieramy podmioty operujące na rynku budowlanym i rynku nieruchomości w ich codziennej działalności. Z takim samym zapałem obsługujemy zarówno dużych graczy, firmy z branży budowlanej i deweloperskiej znane na całym świecie, jak i małych, lokalnych deweloperów, wykonawców czy inwestorów.

Posiadamy bogate doświadczenie zdobyte m. in. podczas:

– bieżącej, kompleksowej obsługi prawnej deweloperów (dużych, średnich i małych),

– przygotowania i negocjowania umów o roboty budowlane, generalne wykonawstwo, zastępstwo inwestycyjne oraz umów niezbędnych dla zabezpieczenia interesów Klienta na każdym etapie procesu inwestycyjnego,

– uczestnictwa w procesie obrotu nieruchomościami, podziału nieruchomości, przekształcania terenów rolniczych pod inwestycje, uzyskiwania warunków zabudowy,

– doradztwa w sporach pomiędzy członkami konsorcjum,

– dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, egzekwowania odpowiedzialności podwykonawców robót,

– reprezentowania w sporach o błędy w dokumentacji projektowej,

– reprezentowania Klientów przed sądami w sprawach cywilnych, w tym w sporach z wykonawcami robót budowlanych oraz prac remontowo-wykończeniowych,

– reprezentowania Klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami w sporach związanych m. in. z wysokością opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,

– reprezentowania Klientów przed Ministrem Spraw Wewnętrznych w procesie nabycia nieruchomości przez cudzoziemca,

– przygotowania i negocjowania umów najmu powierzchni biurowych i komercyjnych

OPIEKUN SPECJALIZACJI W NASZEJ KANCELARII