ZESPÓŁ ZŁOŻONY Z INDYWIDUALNOŚCI

m.witkowski@mkpartner.com.pl

 

Mateusz WITKOWSKI

 

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie obronił pracę magisterską na temat następczej niezawinionej niemożliwości świadczenia, łącząc przedmiotową instytucję prawa cywilnego z problemem zawieszenia piłkarskich rozgrywek ligowych w czasie obostrzeń epidemiologicznych.

Od początku swojej edukacji prawniczej zdobywał doświadczenie zawodowe w poznańsko-warszawskiej kancelarii radców prawnych i doradców restrukturyzacyjnych, gdzie zajmował się bieżącą obsługą postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec spółek oraz osób fizycznych. Praktyką prawną zajmuje się na co dzień również w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zainteresowany prawem cywilnym, zwłaszcza prawem zobowiązań, a także prawem sportowym, w szczególności w zakresie prawnej regulacji sportów elektronicznych, oraz prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz niemieckim w stopniu podstawowym.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

WARSZAWA

ul. Wiejska 2/6, 00-489 Warszawa

+48 22 222 48 50

warszawa@mkpartner.com.pl

POZNAŃ

ul. Szamotulska 26, 60-366 Poznań

+48 61 222 48 50

poznan@mkpartner.com.pl 

BERLIN

Pariserstrasse 26, 12623 Berlin

+49 61 222 48 50

berlin@mkpartner.com.pl