BRANŻA PRODUKCYJNA

-branże-

Stale doradzamy Klientom z branży produkcyjnej zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Bliskie i znane z punktu widzenia obsługi prawnej są nam przede wszystkim następujące branże produkcyjne naszych Klientów: produkcja mebli, artykułów metalowych, artykułów spożywczych, artykułów sanitarnych, artykułów budowlanych (metalowych, szklanych, betonowych).

Usługi prawne świadczymy przy okazji codziennej kompleksowej obsługi podmiotów z branży produkcyjnej. Pomagamy również projektowo, doraźnie, zgodnie z zapotrzebowaniem naszych Klientów.

Klientom z branży produkcyjnej świadczymy w szczególności następujące usługi:

– stałej, kompleksowej obsługi prawnej, w tym prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem organów spółek oraz wymaganej prawem dokumentacji pracowniczej;

– negocjacje i analiza umów, sporządzanie i weryfikacja pism w obrocie gospodarczym,

– prowadzenie sporów sądowych,

– pomoc w uzyskiwaniu odpowiednich pozwoleń, licencji, koncesji,

– pomoc w uzyskaniu lub w egzekucji prawnej ochrony patentowej,

– audyty prawne poprzedzające zbycie/nabycie przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji spółek kapitałowych.

Czytaj więcej o specjalizacji i doświadczeniu Kancelarii MKK w sekcji: PRAWO NIEMIECKIE, PRAWO CYWILNE I HANDLOWE, PRAWO PRACY, NEGOCJACJE UMÓW, AUDYTY, TRANSAKCJE M&A, PRAWO AUTORSKIE, PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII, PRAWO ADMINISTRACYJNE, SPORY SĄDOWE, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, SUKCESJA W FIRMIE.

Jako jedna z nielicznych Kancelarii jesteśmy w stanie oferować doradztwo prawne w powyższym zakresie zarówno w zakresie prawa niemieckiego jak i polskiego.

OPIEKUN BRANŻY W NASZEJ KANCELARII