BRANŻA LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

-branże-

Stale doradzamy Klientom z branży logistycznej zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Bliska jest nam w szczególności branża transportowa i magazynowa, włączając w to obsługę branży transportu żywych zwierząt i zakładów dużego ryzyka (tzw. ZDR).

Usługi prawne świadczymy przy okazji codziennej kompleksowej obsługi podmiotów z branży logistycznej i magazynowej. Pomagamy również projektowo, doraźnie, zgodnie z zapotrzebowaniem naszych Klientów.

Klientom z branży logistycznej i magazynowej świadczymy w szczególności następujące usługi:

– stałej, kompleksowej obsługi prawnej, w tym prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem organów spółek oraz wymaganej prawem dokumentacji pracowniczej,

– negocjacje i analiza umów, sporządzanie i weryfikacja pism w obrocie gospodarczym,

– opinie i doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska, transportu i składowania odpadów,

– prowadzenie sporów sądowych,

– prowadzenie spraw przed odpowiednimi organami administracji,

– pomoc w uzyskiwaniu odpowiednich pozwoleń, licencji, koncesji,

– przeprowadzamy audyty prawne poprzedzające zbycie/nabycie przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji spółek kapitałowych,

Czytaj więcej o specjalizacji i doświadczeniu Kancelarii MKK w sekcji: PRAWO NIEMIECKIE, PRAWO CYWILNE I HANDLOWE, PRAWO PRACY, NEGOCJACJE UMÓW, AUDYTY, TRANSAKCJE M&A, PRAWO AUTORSKIE, PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII, PRAWO ADMINISTRACYJNE, SPORY SĄDOWE, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, SUKCESJA W FIRMIE.

OPIEKUN BRANŻY W NASZEJ KANCELARII