ZESPÓŁ ZŁOŻONY Z INDYWIDUALNOŚCI

a.jasinski@mkpartner.com.pl

 

Adam JASIŃSKI

ADWOKAT

Adwokat Adam Jasiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu kryminalistyki, prawa dowodowego i nauk pokrewnych prowadzone przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Adwokat Adam Jasiński posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w szerokim spektrum dziedzin prawa. Praktyka mec. Jasińskiego obejmuje zarówno sprawy cywilne (w tym gospodarcze), jak i karne oraz karnoskarbowe (w tym obronę członków organów spółek prawa handlowego przed zarzutami dotyczącymi tzw. white collar crimes).

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

WARSZAWA

ul. Wiejska 2/6, 00-489 Warszawa

+48 22 222 48 50

warszawa@mkpartner.com.pl

POZNAŃ

ul. Szamotulska 26, 60-366 Poznań

+48 61 222 48 50

poznan@mkpartner.com.pl 

BERLIN

Pariserstrasse 26, 12623 Berlin

+49 61 222 48 50

berlin@mkpartner.com.pl