PRAWO SPORTOWE

-specjalizacje-

Dzisiejszy sport profesjonalny to bez wątpienia samodzielna gałąź gospodarki rządząca się swoimi prawami. Funkcjonują na nim podmioty o zróżnicowanych interesach, zarówno bezpośrednio związane z biznesem sportowym (kluby, zawodnicy, związki sportowe, agenci sportowi), jak i pośrednio (sponsorzy, agencje marketingowe, nadawcy telewizyjni i radiowi, producenci sprzętu sportowego, materiałów merchandisingowych). Doświadczenie zdobyte przez nasz zespół przy obsłudze największych klubów sportowych w Polsce oraz przy transakcjach i transferach pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi pozwala nam dopasować oferowane rozwiązania do Państwa potrzeb.

Świadcząc usługi z zakresu prawa sportowego, zdobywaliśmy doświadczenie w zakresie:

– doradztwa, negocjowania i przygotowywania kontraktów o uprawianie sportu profesjonalnego, umów transferowych, umów agencyjnych, reklamowych i sponsorskich,

– reprezentowania zawodników, trenerów i klubów w postępowaniach przed sądami polubownymi i organami PZPN oraz sądami powszechnymi, np. w sprawie egzekucji należności, będących stroną postępowania przed krajowymi i międzynarodowymi sądami oraz organami (np. dyscyplinarnymi) ds. sportu

– reprezentowania zawodników, trenerów i klubów w postępowaniach przed krajowymi i międzynarodowymi sądami polubownymi i powszechnymi, np. w sprawie egzekucji należności, organami ds. sportu (np. dyscyplinarnymi), w tym organami PZPN,

– audyty prawne oraz doradztwo w sprawie przejęcia, przekształcenia oraz restrukturyzacji klubów sportowych,

– egzekucji należności przysługujących klubom z tytułu wkładu solidarnego i rekompensaty szkoleniowej,

– doradztwa w zakresie tworzenia klubów i akademii sportowych,

– wsparcia merytorycznego dla prawników potrzebujących pomocnej opinii prawnej w związku z udziałem w negocjacjach lub w postępowaniu przed organami w Polsce lub Niemczech,

– doradztwa prawnego dla związków sportowych w związku z prowadzoną działalnością statutową.

OPIEKUN SPECJALIZACJI W NASZEJ KANCELARII