PRAWO ROLNE

-specjalizacje-

W pełni rozumiemy specyfikę funkcjonowania w obrocie prawnym producentów rolnych, hodowców, przetwórców oraz innych podmiotów z branży rolnej i spożywczej. Świadcząc pomoc prawną uwzględniamy problemy natury prawnej, jakie mogą powstać w toku bieżącej działalności na rynku rolnym i spożywczym, jak również w toku wdrażania projektów inwestycyjnych lub przekształceń.

W dziedzinie prawa rolnego oferujemy m. in.:

– obsługę transakcji dotyczących nieruchomości rolnych (sprzedaż, dzierżawa, najem, użytkowanie),

– pomoc przy przekształcaniu gruntów rolnych i zmianie ich przeznaczenia,

– tworzenie i opiniowanie umów kontraktacji, sprzedaży, skupu i przechowania,

– pomoc przy tworzeniu grup producentów rolnych i świadczenie stałej obsługi prawnej na ich rzecz (m. in. sprawy o zmowy cenowe odbiorców warzyw i owoców),

– dochodzenie odszkodowań i zaległych należności,

– reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sporach sądowych,

– pomoc prawną przy dochodzeniu subwencji i dotacji,

– sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa rolnego.

OPIEKUN SPECJALIZACJI W NASZEJ KANCELARII