PRAWO ROLNE

-specjalizacje-

W pełni rozumiemy specyfikę funkcjonowania w obrocie prawnym producentów rolnych, hodowców, przetwórców oraz innych podmiotów z branży rolnej i spożywczej. Świadcząc pomoc prawną uwzględniamy problemy natury prawnej, jakie mogą powstać w toku bieżącej działalności na rynku rolnym i spożywczym, jak również w toku wdrażania projektów inwestycyjnych lub przekształceń

W dziedzinie prawa rolnego oferujemy m.in.:

-obsługę transakcji dotyczących nieruchomości rolnych (sprzedaż, dzierżawa, najem, użytkowanie),

-pomoc przy przekształcaniu gruntów rolnych i zmianie ich przeznaczenia,

-tworzenie i opiniowanie umów kontraktacji, sprzedaży, skupu i przechowania,

-pomoc przy tworzeniu grup producentów rolnych i świadczenie stałej obsługi prawnej na ich rzecz (m.in. sprawy o zmowy cenowe odbiorców warzyw i owoców),

-dochodzenie odszkodowań i zaległych, nieuregulowanych należności,

-reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sporach sądowych,

-pomoc prawną przy dochodzeniu subwencji i dotacji,

-sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa rolnego.

OPIEKUN SPECJALIZACJI W NASZEJ KANCELARII