PRAWO PRACY

-specjalizacje-

Ekspansja na nowe zagraniczne rynki wiąże się z koniecznością zatrudnieniem lub oddelegowanie do pracy zagranicą pracowników. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie polskiego, niemieckiego i międzynarodowego prawa pracy. W ramach oferowanych usług wspieramy naszych Klientów i ich działy księgowo-kadrowe w bieżącej działalności, reprezentujemy w postępowaniach przed sądami i organami państwowymi oraz w negocjacjach z organizacjami reprezentującymi pracowników. Świadczymy pomoc w zakresie prawa pracy dla podmiotów prowadzących na terenie Polski lub Niemiec spółki macierzyste, spółki zależne, oddziały spółek, czy też dla przedsiębiorców świadczących usługi transgraniczne.   Oferujemy kompleksowe usługi doradcze (prawno-podatkowo-księgowe) w przedmiocie delegowania pracowników z uwzględnieniem osobliwości wynikających z prawa polskiego i niemieckiego.

Posiadamy bogate doświadczenie zdobyte m. in. podczas:

-bieżącej, kompleksowej obsługi prawnej działów kadrowo-płacowych dużych, średnich i małych przedsiębiorstw,

-reprezentowania w postępowaniach sądowych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

– reprezentowania w postępowaniach administracyjnych, podatkowych,

– doradztwa związanego z doborem odpowiedniej formy zatrudnienia i jego strukturyzacji,

–  wsparcia w przygotowaniu dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, regulaminów, procedury,

– doradztwa związanego z delegowaniem pracowników do pracy zagranicą, w szczególności do Niemiec, oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej delegowania,

– reprezentowania oraz doradztwa w postępowaniach i negocjacjach pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi,

– doradztwa w zakresie zwolnień indywidualnych oraz grupowych,

– audytów i wdrażania regulacji ochrony danych osobowych w sprawach pracowniczych,

– doradztwa związanego z zatrudnianiem cudzoziemców, umowami agencji pracy tymczasowej, poszukującymi pracowników oraz świadczącymi usługi outsourcingu pracy,

OPIEKUN SPECJALIZACJI W NASZEJ KANCELARII