PRAWO BUDOWLANE, NIERUCHOMOŚCI, PROCES INWESTYCYJNY

-specjalizacje-

Jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii Meissner Kozioł Kaczmarek & Partner jest kompleksowa obsługa spraw dotyczących szeroko pojętych nieruchomości a także prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego. Nasi specjaliści doradzają uczestnikom procesu inwestycyjnego począwszy od etapu negocjowania i zawierania warunków poszczególnych umów, aż do momentu ich rozliczenia. Wspieramy podmioty operujące na rynku budowlanym i rynku nieruchomości w ich codziennej działalności.  Jako Kancelaria z takim samym zapałem obsługujemy zarówno dużych graczy, firmy z branży budowlanej i deweloperskiej znane na całym świecie, jak również małych, lokalnych deweloperów, wykonawców czy inwestorów.

Posiadamy bogate doświadczenie zdobyte m.in. podczas:

-bieżącej, kompleksowej obsługi prawnej deweloperów (dużych, średnich i małych),

-przygotowania i negocjowania umów o roboty budowlane, generalne wykonawstwo, zastępstwo inwestycyjne oraz umów niezbędnych dla zabezpieczenia interesów Klienta na każdym etapie procesu inwestycyjnego,

-uczestnictwa w procesie obrotu nieruchomościami, podziałów nieruchomości, przekształcania terenów rolniczych pod inwestycje, uzyskiwania warunków zabudowy,

-doradztwa w sporach pomiędzy członkami konsorcjum,

-dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, egzekwowania odpowiedzialności podwykonawców robót,

-reprezentowanie w sporach o błędy w dokumentacji projektowej,

-reprezentowania Klientów przed sądami w sprawach cywilnych, w tym w sporach z wykonawcami robót budowlanych oraz prac remontowo-wykończeniowych,

-reprezentowania Klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami w sporach związanych m.in. z wysokością opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,

-reprezentowania Klientów przed Ministrem Spraw Wewnętrznych w procesie nabycia nieruchomości przez cudzoziemca,

-przygotowania i negocjowania umów najmu powierzchni biurowych i komercyjnych.

OPIEKUN SPECJALIZACJI W NASZEJ KANCELARII