PRAWO BANKOWE I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

-specjalizacje-

Posiadamy bogate doświadczenie zarówno w zakresie stałej obsługi prawnej instytucji finansowych, w tym wiodącego polskiego banku na terenie Niemiec, jak i w zakresie:
– negocjowania umów z instytucjami finansowymi w tym umów zabezpieczeń,
– wsparcia prawnego dla przedsiębiorców w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje (umowy kredytu, leasingu, factoringu, inwestycje funduszy private equity),
– analizy i wskazywania ryzyk prawnych w umowach kredytowych i innych umowach zawieranych z bankami,
– doradztwa prawnego przy ustanawianiu i przenoszeniu zabezpieczeń,
– doradztwa prawnego w zakresie umów rachunków escrow i rachunków powierniczych,
– sporządzania opinii i analiz z zakresu prawa bankowego,
– uzyskiwania licencji i pozwoleń w zakresie świadczenia usług finansowych tak na terytorium Polski jak i Niemiec, w tym także wsparcia w kontakcie z odpowiednimi krajowymi regulatorami transgranicznego świadczenia usług finansowych.

W zakresie związanym z tematyką papierów wartościowych świadczymy kompleksowe usługi dotyczące m. in.:
– emisji i obrotu papierami wartościowymi,
– zabezpieczenia roszczeń za pomocą papierów wartościowych,
– dokapitalizowania przedsięwzięć inwestycyjnych z wykorzystaniem papierów wartościowych,
– umarzania papierów wartościowych,
– dochodzenia roszczeń z papierów wartościowych,
– badania ważności papierów wartościowych, prawidłowości ich sporządzenia i puszczenia w  obieg oraz wykonalności praw związanych z papierem,
– fałszowania i oszustw z wykorzystaniem papierów wartościowych.

Jako jedna z nielicznych kancelarii jesteśmy w stanie oferować doradztwo prawne w powyższym zakresie zarówno w zakresie prawa niemieckiego jak i polskiego.

OPIEKUN SPECJALIZACJI W NASZEJ KANCELARII