PRAWO BANKOWE I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

-specjalizacje-

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie zarówno w zakresie stałej obsługi prawnej instytucji finansowych, w tym wiodącego polskiego banku na terenie Niemiec, jak również w zakresie:

– negocjowania umów z instytucjami finansowymi w tym  umów zabezpieczeń,

– wsparcia prawnego dla przedsiębiorców w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje (umowy kredytu, leasingu, factoringu, inwestycje funduszy private equity),

– analizy, wskazywania ryzyk prawnych w umowach kredytowych i innych umowach zawieranych z bankami,

– doradztwa prawnego przy ustanawianiu i przenoszeniu zabezpieczeń,

– doradztwa prawnego w zakresie umów rachunków escrow i rachunków powierniczych,

– sporządzania opinii i analiz z zakresu prawa bankowego.

– uzyskiwania licencji i pozwoleń w zakresie świadczenia usług finansowych  tak na terytorium Polski jak i Niemiec,  w tym także wsparcia w kontakcie z odpowiednimi krajowymi regulatorami

 transgranicznego świadczenia usług finansowych

 

W zakresie związanym z tematyką papierów wartościowych świadczymy kompleksowe usługi dotyczące m.in.:

-emisji i obrotu papierami wartościowymi,

-zabezpieczenia roszczeń za pomocą papierów wartościowych,

-dokapitalizowania przedsięwzięć inwestycyjnych z wykorzystaniem papierów wartościowych,

-umarzania papierów wartościowych,

-dochodzenia roszczeń z papierów wartościowych,

-badania ważności papierów wartościowych, prawidłowości ich sporządzenia i puszczenia w obieg oraz wykonalności praw związanych z papierem,

-fałszowania i oszustw z wykorzystaniem papierów wartościowych.

 

Jako jedna z nielicznych Kancelarii jesteśmy w stanie oferować doradztwo prawne w powyższym zakresie zarówno w zakresie prawa niemieckiego jak i polskiego.

OPIEKUN SPECJALIZACJI W NASZEJ KANCELARII