NEGOCJACJE UMÓW, AUDYTY, TRANSAKCJE M&A

-specjalizacje-

Dobrze wynegocjowana umowa, a co najmniej pełna świadomość jej treści,  to nieoceniony komfort dla każdego przedsiębiorcy. Codziennością Kancelarii jest analiza, wskazywanie ryzyk, negocjowanie umów, a także tłumaczenie skomplikowanych postanowień i mechanizmów umownych Klientom z różnych branż. Mamy za sobą również wiele przeprowadzonych audytów spółek oraz przedsiębiorstw na terenie Polski i za granicą. Audyty wykonywane są najczęściej jako wstęp do transakcji zbycia lub nabycia udziałów, akcji, przedsiębiorstwa lub jego części zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego. Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w zakresie negocjacji umów, audytów prawnych oraz transakcji M&A zdobyte m.in. podczas:

-przygotowywania oraz negocjacji umów, uchwał, pełnomocnictw oraz dokumentacji transakcyjnych dotyczących zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz udziałów i akcji w spółkach,

-prowadzenia obsługi prawnej spółek prawa handlowego, opracowywania dokumentów korporacyjnych, umów i opinii związanych z ich bieżącą działalnością,

-rejestracji spółek prawa handlowego oraz rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS

-przeprowadzonych transakcji zbycia udziałów i akcji w spółkach działających w branży energetycznej; a także spółkach z branży medycznej, rolniczej oraz produkcyjnej,

-polskich aspektów związanych z planowaną inwestycją w kanadyjskiego producenta ropy, w transakcji przejęcia akcji za łączne wynagrodzenie w wysokości 15,1 miliarda dolarów,

-współuczestnictwa w wielojurysdykcyjnej transakcji mającej na celu stworzenie joint venture w branży elektronicznej,

-wsparcia prawnego w kwestiach korporacyjnych i regulacyjnych w transakcji nabycia większości udziałów w jednej z największych sieci kasyn w Polsce,

-doradztwa grupie prywatnych inwestorów w transakcji nabycia pakietu udziałów spółki holdingowej w ramach grupy spółek działających na rynku usług medycznych oraz strukturyzacji współpracy z dotychczasowymi wspólnikami spółki,

-zamknięcia transakcji związanej z inwestycją w farmy wiatrowe,

-obsługi korporacyjnej transakcji zbycia 100% udziałów w spółce działającej w branży „health and wellness”,

-współuczestnictwa w jednej z największych w Polsce transakcji typu-management buy-out,

-współpracy i negocjacji z zagranicznymi trustami w toku rejestracji spółek za granicą w celu optymalizacji podatkowej.

OPIEKUN SPECJALIZACJI W NASZEJ KANCELARII