Nowe zasady delegowania pracowników zagranicę

Nowe zasady delegowania pracowników zagranicę

W związku z wejściem w życie zmian dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/71 dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, polscy przedsiębiorcy staną przed istotnymi wyzwaniami. Zmiany znajdą zastosowanie zarówno wobec pracowników, którzy...
Równowaga stron w kontraktach zawodników esportowych

Równowaga stron w kontraktach zawodników esportowych

Równowaga stron w kontraktach zawodników esportowych Coraz częściej w mediach mówi się o rażąco niesprawiedliwych kontraktach zawodników esportowych – zwłaszcza tych młodych bez wyrobionej jeszcze pozycji w środowisku. Czy zawodnicy mają przewidziane prawem środki do...